De Droomboom

Waar kinderen kind kunnen zijn.

Van 0 tot 4 jaar, misschien wel de belangrijkste periode in het leven van uw kind. Het kind moet dan ook de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien tot een zelfstandig individu.

De verzorging en begeleiding van de kinderen is erop gericht dat zij zoveel warmte en aandacht krijgen, dat zij zich in een vertrouwde veilige sfeer kunnen ontwikkelen.

Van 0 tot 4 jaar, misschien wel de belangrijkste periode in het leven van uw kind.

Wat en wanneer we allemaal op een doorsnee dag doen.

Reguliere opvang € 10,25 per uur Flexibele opvang € 10,81 per uur Schoolwekenpakket ( 40 weken ) € 10,41 per uur 8-uurs opvang € 10,34 per uur

Neem door middel van Google Maps een kijkje bij ons binnen!

Foto's