Prijzen

De prijs per uur bedraagt € 10,25. Voor flexibele opvang vragen we € 10,81 per uur.

Let op : Op dit moment hebben we geen plek meer voor flexibel opvang. Vanaf September 2025 komt er een flexibel plekje vrij.

Flexibele opvang

Om gebruik te maken van de flexibele opvang moet u minimaal 3 dagen per week op contract afnemen. Dit komt doordat er elke dag een plaats voor uw kind wordt vrij gehouden. Voor de 1ste van iedere maand geeft u uw werkrooster voor de komende maand(en) door. Als u uw werkrooster later inlevert dan de 1ste heeft u niet automatisch recht op een plek voor uw kind. Verder geldt voor het ruilen en de dagen extra afnemen als de vaste opvang.

Op de 1ste van de maand willen wij het geld binnen hebben van de betreffende maand. Extra uren worden achteraf betaald.

Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de betalingsplichtige.

Tevens bieden wij een 40 weken pakket aan. Dit is ideaal voor mensen die in het onderwijs werken. Hier vragen wij €10,41 per uur voor.

Ook is het mogelijk om 8 uur per dag af te nemen. Voor opvang van 8 uur per dag vragen wij €10,34.

Let op : Op dit moment hebben we geen plek meer voor flexibel opvang. Vanaf September 2025 komt er een flexibel plekje vrij.