Visie

Van 0 tot 4 jaar, misschien wel de belangrijkste periode in het leven van uw kind. Het kind moet dan ook de mogelijkheid krijgen zich maximaal te ontplooien tot een zelfstandig individu. De verzorging en begeleiding van de kinderen op “De Droomboom” zijn erop gericht dat zij, zowel individueel als in groepsverband, zoveel warmte en aandacht krijgen, dat zij zich in een vertrouwde veilige sfeer kunnen ontwikkelen.

Als kinderen van jongs af aan een paar dagen per week in een kinderopvang zijn, worden het over het algemeen meer ‘groepsmensen’ dan kinderen die hun eerste jaren alleen of met een broertje of zusje thuis zijn. Ze leren zich al jong een plaatsje te veroveren in een groep kinderen, hoe je dingen als speelgoed moet delen met anderen en ze ontdekken ook dat ze niet altijd op elk gewenst moment aandacht kunnen krijgen.

Ze kunnen bovendien ervaren dat het leuk kan zijn om bij een groepje te horen, dat het bijvoorbeeld heel gezellig is om samen met een aantal andere kinderen aan tafel te zitten. In het algemeen blijken kinderen die van jongs af aan naar een kinderopvang zijn gebracht, zelfstandige kinderen te worden. Ze zijn vaak al heel jong in staat zich in anderen te verplaatsen, omdat ze leren zich sociaal op te stellen. Er wordt hen ook consequent geleerd hun speelgoed op te ruimen en andere kinderen ruimte te geven.

Er wordt van onze leidsters verwacht dat zij met de kinderen omgaan op een manier, die deze opvoedingselementen bevordert. Andere kinderen spelen overigens ook een rol in dit leerproces.

Een verblijf in de kinderopvang kan bovendien de taalontwikkeling stimuleren. Iedere dag wordt hier aandacht aan besteed, door middel van het voorlezen van boekjes en door liedjes te zingen. De leidsters beginnen hier al mee als de kinderen nog heel jong zijn.

Ze benoemen voorwerpen tegen baby’s, praten veel met ze. Zo leren kinderen al jong hun omgeving te ordenen en te communiceren met de mensen om zich heen. Dat kan thuis natuurlijk ook, maar niet iedere ouder heeft daar dagelijks zo uitgebreid tijd voor en zin in.